Uygulamalar

SKCS, un fabrikalarında, maltlamada, tahıl ticaretinde ve tohum ıslağında büyük faydalar sağlamaktadır.

Tohum ıslahı

Odaklanma, ortalama özelliklere değil, tahıl tekdüzeliği üzerinde giderek artmaktadir. SKCS 4100 ıslahçıların tekdüzeliği eski nesillerden geleceğe taşımasına yardımcı olan tek cihazdır.

Tahıl alımı ve ticareti

TahıI üreten büyük ülkeler hasat denetimleri için SKCS 4100 ürününü kullanmaktadır ve ürünlerini uluslararası pazarlama yolu olarak sonuçları kendi resmi raporlarında yayınlamaktadırlar.             SKCS 4100 pek çok ülkede buğday sertliği için gerçek ölçüm yöntemidir. 

Un fabrikaları

SKCS 4100, tane boyutu ve tekdüzeliği gibi önemli karakteristikleri tespit ederek un üreticisinin randımanı optimize etmesine yardımcı olur. Ayrıca değirmen içerisinde ideal şekilde sert ve yumuşak buğday karışımlarını tespit etmeyi mümkün kılmaktadır.

Un üreticisi doğru kaliteyi gözeterek elindeki tahıldan mümkün olduğunca fazla un üretmeyi hedefler. Bunun için de en uygun öğütme sonucunu elde etmede buğday tanelerinin tekdüze olmasını ister. Her bir  tane; ağırlık, çap, sertlik, rutubet vb cinsinden mümkün olduğunca tekdüze olmalıdır.

Tahıl tekdüze değilse, öğütme başarısı azalacaktır. Örneğin, bir karışık buğday yığını NIR tarafından analiz edilebilir ve iyi bir sertliğe sahip olduğu bulunabilir, ancak gerçekte buğday, yanlış kalitede un üretecek sert ve yumuşak buğdayın bir karışımı olabilir. Diğer etkili faktörler de, öğütme işleminde tane boyutundaki dağılımın ve sertleşme sürecindeki rutubet dağılımının önemidir.

Tahıl endüstrisinde, doğru ve verimli üretimi yakalayabilmek için kullanılacak hammaddedinin tekdüze olmasının, tanelerin tekdüze olmadığı durumlarda yaşanacak düşük kalite, düşük verim ve artan maliyetler göz önünde bulundurulduğunda ne kadar önemli olduğu artık daha çok dikkat çekmektedir. Unu üreten un üreticisi, aynı zamanda, tahıl tüccarlarına, tahıl alımına ve nihayetinde çiftçilere doğru ham maddeyi tedarik etmeleri konusunda bağımlıdır. Tahıldaki tekdüzelik, bir numune için ortalama olarak ölçülemez, ancak tek bir çekirdek temelinde analiz edilmelidir.

Maltlama

Tane boyutu ve sertliğindeki tekdüzelik maltlama sürecini geliştirecektir. SKCS 4100 bir arpa partisinin verim kaybı olmadan daha yüksek malt ekstraktları ile tekdüze bir şekilde çimlenmesini sağlayacaktır.