Süt ürünleri için analiz cihazları

Bizim cihazlarımız cok yönlüdür. Onları ürün geliştirme, formülasyon ve optimizasyonunda kullanabilirsiniz. Onları bileşenleri üretime girmeden önce test etmek için kullanabilirsiniz. Onları verimliliği ve kaliteyi artırmak için kullanın.

Süt ürünleri çok komplike bir ürün olup bir çok farklı analiz gerektirimektedir. İstenilen bilgi genelde 2 gruba ayrılmaktadır:

  • Bileşen Bilgisi:
    Rutubet,  Katılar, Protein, Yağ vb.
  • İşlevsel Bilgi:
    Ürünün farklı şartlarda nasıl davranacağı -  (örn.erir, akar, yapışır, vb. ) ile ilgili bilgi.

Perten Instruments sizlere her iki tür analiz olanağı sağlamaktadır.